หน้าหลัก

ศูนย์ฯใต้

ศูนย์ฯกลาง

ศูนย์ฯอิสาน

ศูนย์ฯเหนือ

สำนักวิศวกรรม

สหภาพฯ

อสมท วันนี้

เครื่องส่งพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ


เครื่องส่ง CH-9
  >>ทำการบำรุงรักษาตรวจสอบสัญญาณ ทำความสะอาด เมื่อ 25 เม.ย 50 โดย จนท ศูนย์ฯใต้<<

เครื่องส่ง CH-3
  >>.............<<

เครื่องส่งสำรอง
 ทดสอบใช้งานครั้งล่าสุดเมื่อ 25 เม.ย 50  เป็นปกติ <<ศูนย์ฯยืมอุปกรณ์เครื่องส่งฯ เมื่อ 25 เม.ย>>


สายการบังคับบัญชา อสมท นครศรีธรรมราชคุณสมเกียรติ  ชูสุข
ว่าที่ หน.สถานีฯ

                                   
    คุณสุพรรณ  ชูมณี             คุณพรศักดิ์  เกตุกำเนิด     คุณกิติภัสร์  รอดบัวทอง 

   ช่างอิเลคโทรนิคส์                   ช่างอิเลคโทรนิคส์             พนักงานอัตราจ้าง

               
                      
                     
                   คุณไมตรี  เพ็งสุวรรณ์               คุณจิรา  เพ็งสุวรรณ์        
             พนักงานรักษาความปลอดภัย       พนักงานทำความสะอาด 


สถานีวิทยุโมเดิร์น เรดิโอ อสมท จ.นครศรีธรรมราช
     
.....เมื่อท่านเดินทางผ่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช เราพร้อมเป็นเพื่อนท่านตลอด 24 ชม.เปิดฟัง FM 104.5 MHZ โมเดิร์นเรดิโอ......

ขออภัยอยู่ระหว่างอัพโหลด
คุณสามารถฟัง 104.5 นครศรีฯ ออนไลท์

 

 เว็บบอร์ดโมเดิร์นเรดิโอ ขอเพลง  เสนอแนะ แจ้งผลการรับฟัง


       

สำนักข่าวไทย
สถานีวิทยุ 104.5 MHz
โมเดิร์นไนท์ทีวี

โรงเรียน

สถานีฯชุมพร

ช่อง 11 นครศรีฯ
สถานีฯสุราษฎร์ธานี

ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
ศูนย์ซ่อมย่อยหาดใหญ่

     หมายเลขโทรศัพท์

เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็นของ อสมท นครศรีธรรมราช
กิจกรรมร่วมชาว อสมท นครศรีฯ

   ปรับปรุงห้องครัว
   เนื่องจากสภาพอากาศที่สุดแสนจะชื้นตลอดปี จึงเป็นผลให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆผุพังและเสื่อมสภาพการใช้งานไป การบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานและเกิดความสะดวก ชาว อสมท นครศรีฯ ก็เลยร่วมแรงร่วมใจกัน
 โปรเจคแรก  จัดทำเคาเตอร์ห้องครัว เพื่อให้การดูแลด้านความสะอาดเป็นไปได้ง่ายอีกทั้งทำให้เกิดความสวยงามและประโยชน์ใช้งานสูงสุด

 

  
   ปรับปรุงภูมิทัศน์

  ช่วงเดือน มิถุนายนเป็นต้นไป เป็นช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกเกือบทุกวัน ทำให้ดินชุ่มน้ำเหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ของสถานีฯให้ดูสวยงาม จนท.ทั้งสองช่องจึงร่วมกันสร้างบรรยากาศให้ที่ทำงาน โดยนำต้นไม้นานาพันธุ์มาปลูกสร้างความรมรื่นและตกแต่งบริเวณโดยรอบสถานีฯ

 

 


  
 

 ภารกิจงาน สน.นครศรีธรรมราช

บำรุงรักษา-ทำความสะอาดตู้เมนไฟ
   เนื่องจากสภาพอากาศชื้น เป็นเหตุให้สัตว์เข้ามาหาที่อบอุ่น โดยเฉพาะภายในตู้เมนไฟฟ้า 3 เฟส ทางสถานีฯจึงต้องทำแผนดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหาย       ศูนย์วิศวกรรมภาคใต้ ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องส่งระยะไกล ที่ สถานีนครศรี
   เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิศวกรรมภาคใต้เดินทางมาทำการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องส่งระยะไกล ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2550 โดยจะมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเพื่อทำการควบคุมระยะไกลในอนาคต


    


ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่ม จำนวน 2 ตัว ภายในห้องเครื่องส่ง
   เครื่องปรับอากาศ ขนาด 22000 BTU ภายในห้องเครื่องส่งขัดข้อง
   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องเครื่องส่งเกิดขัดข้อง คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน ตรวจสอบเบื้องต้นระบบไฟฟ้าทำงานเป็นปกติ แจ้ง ผจก.ศูนย์ฯแล้วดำเนินการสืบราคา โดย ร้านกษิดิศ การไฟฟ้าเป็นผู้ได้รับการพิจารณา ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 26 กพ.50วิศวกรและช่างศูนย์วิศวกรรมภาคใต้เดินทางมาบำรุงรักษาเครื่องส่ง NEC
   เมื่อวันที่ 24เมษายน 2550 คุณพิทักษ์ แก้วบุญส่ง วิศวกรประจำศูนย์ คุณสุภาษิต นวลเศษ ช่างอาวุโส เดินทางมาบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องส่งNEC 1600/1 และตรวจวัดสัญญาณภาคต่างๆของเครื่องส่ง
จนท.จากบริษัท ANALYST   นำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ควบคุมระยะไกลเครื่องปรับอากาศมาติดตั้ง
   เมื่อวันที่ 23เมษายน 2550 จนท.ของบริษัท ANALYST ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องปรับอากาศระยะไกล มาติดตั้งเพิ่มเติมพร้อมทดสอบการใช้งานเคลียร์ lineไฟฟ้า จากเหตุไฟฟ้าดับบ่อย
   เนื่องจากสายสัญญาณไฟฟ้า3เฟส เป็นสายไม่มีฉนวนหุ้ม และทางเดินของเสาไฟฟ้าแรงสูงปักพาดผ่านต้นไม้ใหญ่ ตลอดระยะทางกว่า 7 กม. ซึ่งเมื่อเกิดลมพัดจะทำให้กิ่งไม้ไปสัมผัสกับระบบสายส่ง เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับเป็นประจำ ทางสถานีฯได้เข้าร่วมหารือแนวทางในการแก้ไข ระหว่างช่องต่างๆกับทางการไฟฟ้าฯ ได้ข้อสรุป โดยให้ทางช่องต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างเพื่อตัดสิ่งกีดขวางที่มีต่อระบบสายส่ง แล้วเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
    และเมื่อระหว่างวันที่ 8-10 พค ได้เกิดลมพัดอย่างรุนแรงจากอิทธิพลของพายุ ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบสายส่ง เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับบ่อยและเป็นระยะเวลานาน
   ทางสถานีฯช่องต่างๆจึงได้ทำการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการตัดทำลายสิ่งกีดขวางที่มีต่อระบบสายส่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 14 พค.50 

 


ติดตั้ง IP STAR
         เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 50 จนท.องค์การโทรศัพท์เดินทางมาทำการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต IP STAR เพื่อนำไปใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อควบคุมเครื่องส่งและอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารทางด้านอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้เมื่อ    กรกฎาคม 2550
 

 


บำรุงรักษาตัวโครงเครื่องปรับอากาศขนาด 22000 บีทียู 
         
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 50  ทำการบำรุงรักษาตัวโครงเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร ซึ่งถูกสนิมกัดทำลายเนื่องจากสภาพอากาศชื้นและฝนตกตลอดปี โดยขัดและทาสีป้องกันสนิม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาการใช้งาน
 
 

 

 

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย

อมยิ้มทุกครั้งที่ชม ความสุขที่ทางโมเดิร์นไนท์นำเสนอ ความรักของแป้งและชัดเจนจะสมหวังหรือไม่ ร่วมเป็นกำลังใจให้เขาและเธอ ใน บางรักซอยเก้า
รายการชิงช้าสวรรค์ พบความสามารถของน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ มาประชันความสามารถในการแข่งขันประกวดร้องเพลง อารมณ์ดีกันทั้งครอบครัว อย่าลืมเปิดโมเดิร์นไนท์ ทีวีรายการจุดเปลี่ยน รายการที่จะทำให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นด้วยสาระและความรู้ที่ทีมงานนำเสนอ เข้มข้นทุกสัปดาห์ อย่าพลาดทางโมเดิร์นไนท์ ทีวี
ถังความคิด ความหลากหลายแห่งสารพันบันเทิงที่ทางโมเดิร์นไนท์ นำเสนอ ในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ชม


 

 

.....<<< เรา..สถานีเครื่องส่งฯ จ.นครศรีธรรมราชเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยภารกิจการควบคุมให้เกิดการแพร่กระจายข่าวสาร ทั้งด้านภาพและเสียง ด้วยเครื่องส่งโทรทัศน์ ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ และ เครื่องส่งวิทยุ ขนาดกำลังส่ง 2 กิโลวัตต์ บนภูเขาซึ่งมีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 954 เมตร เป็นผลให้สัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่ จ.นครศรีฯ  จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.พัทลุง พร้อมกันนั้นเรายังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลขององค์กรต่อสาธารณะ ในรูปแบบของเว็บไซต์  และเรายังมีความพร้อมอีกหลายด้านที่จะร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ .>>>....

 

สัญญาณภาพจากกล้องเว็บแคมภายในห้องเครื่องส่ง 
อยู่ระหว่างรอ IP STAR

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี สาระความบันเทิง ข่าวสาร รวดเร็ว กระชับ ฉับไว   .....เอกสารที่ทางสถานีฯนำส่งให้ศูนย์ สามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้จาก ไฟล์เอกสารสำเนา......

สำเนาเอกสารส่งศูนย์วิศวกรรมภาคใต้ 


เรียน ธุรการศูนย์วิศวกรรมภาคใต
  รายงานการออกอากาศประจำเดือน พฤษภาคม 2550
 
รายงานการขัดข้องกระแสไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2550

 

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของ อสมท

webmaster  ketcomenert@hotmail.com